1937 German Siegrin
Traute von Bern

1937 Sgr. Traute v. Bern

Breeder: 
Owner: 
DOB: March 22, 1935


 
Donar v. Zuchtgut (Klodo son)
VA Bodo v. Brahmenau
Fanny v. Neuerburg
1937 Sgr. Traute von Bern
VA Utz von Haus Schutting
Vicki von Bern
Olle v. Bern


Progeny
Sire
(Can. Ch.) Torga v Hoheluft
Tatja vom Hoheluft
Pilot v Hoheluft